Overheid komt met TOA-krediet om WHOA mogelijk te maken

Stel je bent eigenaar van een grandcafé of kroeg. In een jaar tijd is je schuldenlast enorm gestegen als gevolg van de lockdowns. Je hebt een schuld bij de verhuurder van het pand en ook de roodstand bij de bank begint onaangename vormen aan te nemen. Leveranciers hebben aangegeven niet meer te zullen leveren als straks alles weer opengaat, tenzij eerst de openstaande rekeningen worden voldaan.

Mogen leveranciers dat van je eisen? Zijn er voor jou in dergelijke situaties nog wel opties? Het is logisch dat je als exploitant van een grandcafé of kroeg met de handen in het haar zit. Naast de WHOA komt er nu ook de TOA aan… meer mogelijkheden, meer kansen om wellicht tóch met een schone lei te beginnen.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Als het je niet meer lukt om er onderling met jouw schuldeisers uit te komen, dan biedt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) wellicht een uitkomst. De WHOA biedt de mogelijkheid om (weigerachtige) schuldeisers te binden aan een schuldenakkoord. De laatste tijd is deze wet veel in het nieuws geweest, maar soms wordt er vergeten te vermelden dat een WHOA-traject kostbaar kan zijn en dat de totstandkoming ook afhangt van het feit of er geld beschikbaar is om de schulden te herstructureren. In veel gevallen ontbreken helaas de middelen om een WHOA-akkoord mogelijk te maken.

Binnenkort: het Time Out Arrangement (TOA-krediet)

De overheid is daarom van plan een Time Out Arrangement (TOA-krediet) ter beschikking te stellen. Ook zij zien dat sommige bedrijven alleen gebruik kunnen maken van de WHOA als dat gepaard gaat met het verstrekken van krediet. Met het TOA-krediet worden noodlijdende ondernemers in staat gesteld om een doorstart te maken vanuit een WHOA. Alleen bedrijven die met een WHOA-akkoord weer financieel gezond worden én voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien, komen in aanmerking voor het TOA-krediet.

Naar verwachting wordt het TOA-krediet spoedig beschikbaar gesteld. Wil jij alvast sparren over de mogelijkheden onder de WHOA of heb je vragen over de TOA? Neem dan contact op met één van onze WHOA-specialisten.