Pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst: wel of niet doen?

In veel arbeidsovereenkomsten en cao's staat nog een zogenaamd pensioenontslagbeding. Dat regelt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Maar is dat nog nodig? En als je zo’n beding wilt opnemen, hoe formuleer je dat dan?

Om het makkelijk te maken: nee, nodig is het niet meer. Sinds 1 juli 2015 staat in de wet (artikel 7:669 lid 4 BW) dat de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Voor die opzegging is dan geen ontslagvergunning nodig van het UWV. Enige voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór het bereiken van die leeftijd.

Dat geeft de werkgever dus keuzevrijheid: wel of niet stoppen bij het bereiken van de AOW-leeftijd? En als de werkgever nog even door wil, heeft hij daarna nog steeds de keuze om op te zeggen, zonder complicaties en zonder transitievergoeding. Of dat nu 3 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd is of 3 jaar...

Dat maakt dat het niet meer nodig is om een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Sterker nog: met zo’n beding wordt het na het bereiken van de AOW-leeftijd zelfs lastiger. De strekking van het beding is immers dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Als je daarna nog wel samen verder gaat – al dan niet met een expliciete afspraak – dan ontstaat er dus een nieuwe arbeidsovereenkomst. Die kan dan weliswaar voor bepaalde tijd worden aangegaan, maar een nieuwe arbeidsovereenkomst kan niet meer worden opgezegd met een beroep op de AOW-leeftijd. Kortom: de werkgever verliest flexibiliteit.

En dat maakt dat ons advies is om in de arbeidsovereenkomst niet af te spreken dat deze eindigt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Als dit in de cao is geregeld heeft een werkgever natuurlijk weinig te kiezen, maar het zou een reden kunnen zijn om cao-partijen te vragen deze afspraak uit de nieuwe versie van de cao te halen.

Mocht je als werkgever dan toch graag een pensioenontslagbeding opnemen, zorg dan in elk geval dat deze geldig is. Een algemene verwijzing naar de “pensioengerechtigde leeftijd”, zoals tot een paar jaar geleden gebruikelijk was, is nu in elk geval niet verstandig meer. Die leeftijd is namelijk niet eenduidig genoeg. Het is dan beter af te spreken dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Maar nog beter is het dus om hierover helemaal niets af te spreken.

Meer weten? Neem contact met ons op.