Schuldeisers: let op uw beslag. De rol van het algemeen faillissementsbeslag

Dit nieuwsartikel bespreekt kort de verhouding tussen het door u als schuldeiser gelegde beslag en het algemene beslag dat het gevolg is van het ten aanzien van de schuldenaar uitgesproken faillissement. Legt u als schuldeiser executoriaal (of conservatoir) beslag op de goederen van uw schuldenaar, houdt dan rekening met de gevolgen van een mogelijke faillietverklaring van uw schuldenaar.

Het vonnis tot faillietverklaring heeft als gevolg dat alle gerechtelijke tenuitvoerleggingen op het vermogen van de schuldenaar die voor het faillissement zijn aangevangen, van rechtswege een einde nemen. Is de tenuitvoerlegging in het kader van een executoriaal (of conservatoir) beslag voor die tijd nog niet volledig afgerond, dan loopt u als schuldeiser het risico dat uw beslag vervalt zodra het vonnis tot faillietverklaring wordt uitgesproken. Daarbij dient u er bovendien rekening mee te houden dat de faillietverklaring terugwerkt tot 00.00 uur van de dag dat het faillissement wordt uitgesproken.

Doorslaggevend is het moment dat de tenuitvoerlegging in zijn geheel is geëindigd. Bij roerende zaken geldt dat de tenuitvoerlegging geheel is geëindigd na de verkoop èn levering van de inbeslaggenomen zaken aan de koper. Bij registergoederen, zoals een woning, geldt het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing en de voldoening van de koopprijs. Indien op het moment van faillietverklaring de tenuitvoerlegging is voltooid, treft het algemeen faillissementsbeslag die zaken niet meer en heeft u recht op voldoening van uw schuld uit de volledige opbrengst van de verkoop van de geëxecuteerde zaken. Is de tenuitvoerlegging echter niet in zijn geheel geëindigd ten tijde van de faillietverklaring, dan vervalt uw beslag, komen de inbeslaggenomen zaken automatisch onder het algemeen faillissementsbeslag te vallen en rest u weinig anders dan uw vordering ter verificatie aan te melden bij de curator. En helaas zult u dan in de meeste gevallen bij de afwikkeling van het faillissement geen uitkering ontvangen.