Stichtingsbestuurder: ben je nog wel bevoegd?

Kan een bestuur onbevoegd raken? Zeker! Wij maakten het pasgeleden nog mee en raakten betrokken bij een bijzondere situatie. 

Alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuurders van een stichting bleken door het verlopen van de benoemingstermijn geen bestuurder meer te zijn. Hierdoor was het bestuur onbevoegd geworden en omdat het bestuur haar eigen bestuursleden benoemd, konden geen benoemingen meer plaatsvinden. Hoe kan je dat oplossen?

De benoemingstermijn van een bestuurder

In sommige statuten is nog bepaald dat bestuurders voor een bepaalde termijn worden benoemd, bijvoorbeeld voor 2 of 4 jaar. Op zich is daarmee niets aan de hand. Dat is anders als er ook in de statuten is opgenomen dat het lidmaatschap van de bestuurder automatisch na die termijn eindigt. Hierdoor kan de situatie voorkomen dat het zittende bestuur al uit de termijn is gelopen én op dat moment geen enkele bestuurder meer bevoegd is om de stichting te vertegenwoordigen.

Het gevolg hiervan is dat er op dat moment ook niemand meer bevoegd is om nieuwe bestuurders te benoemen of bestaande bestuurder te herbenoemen, waardoor de stichting het probleem zelf niet meer kan verhelpen. Het probleem moet trouwens wel worden verholpen; alle besluiten die genomen zijn na het einde van de termijn zijn onbevoegd genomen en daarmee ongeldig.

Hoe hebben wij dit opgelost?

Wij hebben de stichting begeleid bij dit probleem. Nadat wij alle notulen van de bestuursvergaderingen hebben onderzocht, kwamen wij tot de conclusie dat geen enkele bestuurder meer bevoegd was. Weliswaar had er nog een herbenoeming plaatsgevonden, maar op dat moment waren de zittende bestuurders al uit hun termijn gelopen.

Voor deze situatie biedt de wet een oplossing. Er is namelijk een regeling waardoor belanghebbenden bij een stichting (her)benoeming van bestuurders kunnen verzoeken aan de rechtbank. Als belanghebbenden worden ook aangemerkt de personen die feitelijk - maar dus op dat moment even niet formeel - het bestuur vormen. In ons voorbeeld onderschreef de rechtbank de ontstane situatie en heeft het verzoek tot benoeming van de bestuurders toegewezen. Daarmee was het probleem verholpen. Vervolgens zijn de statuten gewijzigd zodat dit probleem zich niet nogmaals zou kunnen voordoen.

Het kan met name bij stichtingen in de zorg- en onderwijssector zo zijn dat een raad van toezicht bevoegd is om bestuurders te benoemen en te ontslaan. In dat geval zal het geschetste probleem zich niet snel voordoen op bestuurdersniveau, maar mogelijk wel op het niveau van de raad van toezicht.

Hoe is dat bij jouw stichting?

Hoe weet je of jouw stichtingsbestuur nog bevoegd is? Controleer de data waarop de individuele bestuurders zijn benoemd en kijk naar de wijze waarop het lidmaatschap van het bestuur eindigt. Als dat laatste automatisch is, dan moeten alle individuele bestuurders voor afloop van de termijn zijn herbenoemd (mits herbenoeming mogelijk is). Is dat niet gebeurd, dan bestaat het risico dat benoeming uitsluitend nog via de rechtbank mogelijk is.

Onze specialisten ondernemingsrecht kunnen beoordelen of het bestuur nog bevoegd is en kunnen helpen bij de procedure tot herbenoeming.