Voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid

Helaas zijn er nog veel ondernemingen die kampen met schulden als gevolg van de coronapandemie. Als ondernemer is het van belang goed te overwegen of de bedrijfsvoering kan worden voortgezet. En - als dat niet kan - dan is het van belang dat tijdens een eventueel faillissement de bestuurder niet aansprakelijk wordt gesteld door de curator.

Voor het maken van een goede keuze over hoe het verder moet met een onderneming of ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid zijn onder andere de volgende punten belangrijk om in acht te nemen:

Is de administratie op orde? Het moet te allen tijde duidelijk zijn welke schulden en bezittingen de onderneming heeft. Als de administratie niet op orde is, kan dat bij een faillissement een grond zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Zijn de jaarstukken op tijd opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel? De uiterlijke termijn hiervoor is 12 maanden na afloop van het boekjaar. Het niet tijdig deponeren van de jaarstukken kan een grond zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Kunnen alle opeisbare schulden nu en in de toekomst worden voldaan? Een bestuurder moet op de hoogte zijn wanneer het niet goed gaat met zijn onderneming en hij moet voorzien wanneer niet alle schulden kunnen worden voldaan. Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld op het moment dat er door hem nieuwe verplichtingen worden aangegaan wanneer hij behoorde te weten dat het niet goed ging met de onderneming.

Vragen? Wij helpen je graag!