Waarom wel of niet kiezen voor een werknemersparticipatie?

Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om medewerkers een aandeel te laten nemen in het bedrijf. Daarmee worden die medewerkers voor een klein stukje (mede)eigenaar van de onderneming. Een slimme keuze?

Weet jij hoe je een dergelijke participatie vorm kunt geven? En wat maakt deze participatie waardevol voor jou en jouw medewerkers? Wij leggen het in deze blog verder uit.

Waarom kiezen voor een werknemersparticipatie?

Goede medewerkers zijn cruciaal voor het succes van een onderneming. Om die medewerkers te belonen en te motiveren wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een vorm van participatie door medewerkers in het bedrijf. Hierdoor krijgt de medewerker een aandeel in de onderneming en deelt dus mee in de winst en groei. Naast de beloning is het ook een middel om medewerkers langdurig te binden; in bepaalde sectoren is de vraag naar gespecialiseerde medewerkers groot en wil je als ondernemer voorkomen dat je beste mensen naar de concurrent gaan. Door een participatiemogelijkheid te bieden verklein je dat risico.

Het inrichten van een participatiestructuur

De inrichting van een participatiestructuur is maatwerk en kan geheel naar wens van de ondernemer worden ingericht. De meest voorkomende variant is het certificeren van een deel van de aandelen in het bedrijf. Op die manier worden de medewerkers mede-eigenaar van de onderneming.

De ondernemer stelt een deel van de aandelen beschikbaar om aan medewerkers uit te geven. Deze aandelen worden dan gehouden door een stichting administratiekantoor (Stak) en deze stichting geeft vervolgens certificaten van aandelen uit aan de medewerkers. Met deze certificaten hebben de medewerkers recht op een deel van de uit te keren winst en profiteren ze van de groei van de waarde van het bedrijf.

De afspraken met de medewerkers worden vastgelegd in verschillende documenten. Het is daarbij van belang om een keuze te maken in hoeverre de medewerkers inspraak krijgen in bepaalde (zeer) belangrijke besluiten met betrekking tot het bedrijf. Het is ook mogelijk om alleen winstrechten en dus geen zeggenschap toe te kennen, zodat jij als ondernemer alle besluiten kunt blijven nemen.

In dit verband worden vaak ook afspraken gemaakt over de positie van de medewerker in de arbeidsrelatie; als die relatie eindigt, dan moet de medewerker ook de door hem gehouden certificaten overdragen. Hierdoor blijven de certificaten in handen van personen die ook direct betrokken zijn bij de onderneming.

Laat je adviseren door een specialist

Ben jij benieuwd of werknemersparticipatie interessant voor jouw bedrijf kan zijn? Onze in ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaten hebben veel ondernemers geadviseerd over de best passende vorm van participatie door medewerkers. Ook kunnen we samen de structuur inrichten.

Eens samen sparren? Wij denken graag met je mee over het eventueel opzetten van een werknemersparticipatie en ontzorgen je bij de juridische vastlegging daarvan.