De oproepkracht onder de WAB: Nog flexibel genoeg?

PriscillaTrip 11 juli 2019 door Priscilla Trip

Sinds bekend is dat de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020 een feit is, zijn er al diverse artikelen gepubliceerd over wat er nu eigenlijk in die WAB staat. Dommerholt heeft onlangs een whitepaper over de WAB gepubliceerd. Daarin hebben we aangekondigd diverse onderwerpen uit die WAB te zullen belichten in de komende periode. Het eerste onderwerp is de oproepovereenkomst, waaronder zowel nulurencontracten, als min-max contracten begrepen zijn. Die overeenkomsten dus waarbij de omvang van de arbeid niet op voorhand vast staat en waar u als werkgever vaak gebruik van maakt als u behoefte heeft aan een flexibele inzet van uw personeel.

Met de wijzigingen onder de WAB bent u niet alleen verplicht om tijdig schriftelijk op te roepen (vier dagen van tevoren) en geldt een kortere opzegtermijn voor de werknemer, maar moet u ook een aanbod voor een vaste werkomvang doen als die oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd. Dit aanbod moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal gewerkte uren in de 12 maanden daarvoor. Een werknemer kan dit aanbod afslaan, maar als u als werkgever dit aanbod niet doet, dan ontstaat er voor de werknemer een vordering tot betaling van het loon over dat gemiddelde aantal gewerkte uren. Die vordering kunt u niet beperken of weg contracteren en dit is dus iets waar u als werkgever rekening mee moet houden. Registreer in uw personeelsadministratie nu alvast wanneer een oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, zodat u inzichtelijk heeft wanneer zo’n aanbod moet worden gedaan.

En daar waar u wellicht denkt pas na 1 januari 2020 met de verplichting tot een vaste werkomvang geconfronteerd te kunnen worden, is dat op zich correct, maar tegelijkertijd moet u zich realiseren dat die verplichting ook geldt voor oproepovereenkomsten die op dit moment al zijn aangegaan en die na 1 januari 2020 nog doorlopen. Voor die oproepovereenkomsten geldt dat ook de uren die nu al gemaakt worden mee tellen voor het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. Het is dus belangrijk dat u nu al nadenkt over de inzet van uw oproepkrachten. Nu kunt u nu nog invloed uitoefenen op het gemiddelde aantal gewerkte uren over die 12 maanden. Ook kunt u nu nog de keuze maken om de oproepovereenkomst wel of niet te verlengen en voor welke duur of een keuze maken voor een ander type contract met wel een vaste omvang.

Kortom, per 1-1-2020 is de WAB een feit, maar daar nu alvast op anticiperen is verstandig. Heeft u daarbij vragen, neemt u dan gerust contact op met mij of één van mijn arbeidsrecht collega’s.