Werkgever mag uitingen van politiek of religie op werkvloer verbieden

Het Europese Hof van Justitie heeft op 14 maart 2017 een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat een werkgever zichtbare uitingen van geloof, filosofie of politiek op de werkvloer mag verbieden.

Als de werkgever in een intern bedrijfsreglement opneemt dat bijvoorbeeld het zichtbaar dragen van een hoofddoek, kruisje, keppel of trui met logo van een politieke partij niet is toegestaan, dan heeft een werknemer zich aan dat reglement te houden. Van belang is daarbij dat de werkgever geen onderscheid maakt tussen de werknemers die een verschillend geloof, filosofie of politieke voorkeur aanhangen. In dat geval is er geen sprake van discriminatie, aldus het Europees Hof.

Het Hof voegt daar aan toe dat zonder zo’n reglement, het de werkgever niet is toegestaan om bijvoorbeeld een hoofddoek te verbieden omdat een klant dat vraagt. Daarvoor is dus nodig dat de werkgever beleid maakt in de vorm van een bedrijfsreglement waarin de interne regels voor dergelijke zichtbare uitingen zijn beschreven.

Voor Nederland is interessant of het mogelijk wordt om een rode roos of schaaltje tomaten op het bureau te verbieden.

Wilt u meer informatie of heeft u de behoefte om ook zo’n intern reglement in uw onderneming in te voeren, wij helpen u graag.