Update Wet Compensatie Transitievergoeding (Wct)

Begin april van dit jaar hebben wij op onze website een Whitepaper geplaatst over de Wet Compensatie |Transitievergoeding: FACTS & FAQ

In deze Whitepaper werden de feiten en veel gestelde vragen over de Wet Compensatie Transitievergoeding voor u op een rij gezet. Daarbij werd aangegeven dat er nog veel zaken onduidelijk waren, onder andere welke documenten er straks nodig zijn voor de aanvraag van de compensatie. Zoals aangegeven kan de compensatie bij het UWV aangevraagd worden vanaf 1 april 2020, ook voor in het verleden (vanaf 1 juli 2015) betaalde transitievergoedingen bij einde van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Het UWV heeft inmiddels op zijn website informatie hierover opgenomen, zie: UWV informatie compensatie transitievergoeding. U kunt daarin lezen hoe u de compensatie straks moet aanvragen en welke documenten u mee moet sturen.

De aanvraag kan digitaal worden gedaan, door middel van invulling van het formulier ‘aanvraag compensatie transitievergoeding’ dat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal staat op de website van het UWV. Als u geen toegang hebt tot het werkgeversportaal, dan kunt u telefonisch een papieren aanvraagformulier opvragen.

De vragen die in het formulier worden gesteld, zijn bedoeld om vast te kunnen stellen:

  • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat er een transitievergoeding is betaald;
  • hoe de transitievergoeding is berekend;
  • wat de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

De verplichte documenten die bij de aanvraag als bijlage moeten worden meegestuurd, worden op de site van het UWV vermeld (zie de doorlink hierboven), alsmede de aanvullende bijlagen in bijzondere situaties. Kortheidshalve verwijzen wij u daarnaar.

Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze update? Bel of mail ons dan!