Zieke werknemers en de AVG

Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sindsdien moet een organisatie die persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt kunnen aantonen dat de plichten die voortvloeien uit de AVG worden nageleefd en dat de rechten worden gewaarborgd van personen van wie gegevens worden verzameld en verwerkt.

De AVG heeft consequenties voor álle bedrijven die zakendoen in de EU. Ga je namelijk verkeerd om met de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je op een fikse boete rekenen. Maar wat betekent dit voor de gegevens die werkgevers en andere partijen verwerken van zieke werknemers?

De gezondheid van een werknemer valt onder de definitie van bijzondere persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens is aan strenge regels gebonden. De werkgever mag in principe geen gegevens over de gezondheid verwerken. Zelfs niet als de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. Gelet op de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan een werknemer zich namelijk gedwongen voelen toestemming te verlenen, zodat er niet vanuit kan worden gegaan dat de gegeven toestemming vrijwillig is gegeven.

Een werkgever mag in het geval van een zieke werknemer alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor re-integratie of begeleiding van de werknemer. Denk hierbij aan de verwachte duur van het verzuim of de mate van arbeidsongeschiktheid.

Zo valt het gegeven dat iemand zijn voet heeft bezeerd en met gedeeltelijk ziekteverlof is al aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven. Ook als de werknemer deze informatie ongevraagd met de werkgever heeft gedeeld mag deze informatie niet worden verwerkt (dus vastgelegd). De werkgever mag alleen de gegevens verwerken die hij met tussenkomst van een bedrijfsarts heeft ontvangen, zo blijkt uit deze uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2016:6795.

Bezint eer ge begint en vraag je dus bij iedere registratie van informatie af of het gaat om het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens en of dit is toegestaan op basis van de geldende wetgeving. Voor meer uitleg over de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in jouw onderneming kan je contact opnemen met een van onze privacyrecht of arbeidsrecht specialisten.