Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging - een update!

Op 16 september 2020 plaatsten wij een blog over de compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging. Je kunt die blog hier nalezen. Op dat moment was de verwachting dat de regeling met ingang van 1 januari 2021 in werking zou treden.

Dat klopt nog steeds als het gaat om de compensatie in geval van pensionering of overlijden van de werkgever. Maar voor bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van de werkgever wordt de invoering van de compensatieregeling uitgesteld.

In de Kamerbrief van 16 oktober 2020 heeft Minister Koolmees (SZW) aangegeven dat inwerkingtreding van de compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van de werkgever nog niet mogelijk is per 1 januari 2021. Wel zal per die datum de compensatieregeling in werking treden bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de werkgever.

Reden om de compensatieregeling nog niet in te voeren voor het onderdeel “ziekte of gebreken van de werkgever” is de volgende. Bij dit onderdeel moet worden getoetst of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om zijn werkzaamheden redelijkerwijs binnen een periode van zes maanden voort te zetten. Over de manier waarop die beoordeling moet worden uitgevoerd, is overleg gaande met het UWV en de beroepsverenigingen van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundigen. Dit overleg is nog niet afgerond. Daarom wordt de invoering van dit onderdeel van de regeling uitgesteld.

Het is nog niet bekend tot wanneer dit uitstel geldt. Zodra we hier meer over weten, zullen we een bericht plaatsen op onze website.