De NOW wordt verlengd, NOW 4

Het einde van de COVID-19 crisis lijkt in zicht, maar de steun voor werkgevers is nog steeds hard nodig. Om werkgevers de komende tijd zoveel mogelijk te blijven ondersteunen, wil het kabinet de huidige NOW-regeling, die voorziet in een loonsubsidie, verlengen met een periode van 3 maanden. Maar hoe werkt de NOW 4 en wat verandert er ten opzichte van de NOW 3?

Over de NOW-regeling hebben wij het afgelopen jaar diverse blogs geschreven. De laatste dateert van eind januari 2021, toen het kabinet aankondigde dat de eerder op de NOW 3 aangekondigde versoberingen ook voor het vijfde tijdvak van de NOW (april t/m juni 2021) van de baan waren. Daarover schreven wij dit blog.

Wat houdt de NOW 4 in?

Voor de vierde aanvraagperiode gelden de volgende voorwaarden:

• De looptijd van NOW 4 is van 1 juli tot en met 30 september 2021.
• Het minimale omzetverlies om voor subsidie in aanmerking te komen blijft 20%.
• De maximale tegemoetkoming in de loonkosten blijft 85% (als nieuwe referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021 gehanteerd).
• De loonsom mag ten opzichte van februari 2021 met 10% dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de hoogte van de subsidie.
• Als een werkgever een NOW 4-subsidie aanvraagt, is hij verplicht om zich in te spannen om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. In het geval van bedrijfseconomisch ontslag, dient de werkgever hierover contact te leggen met UWV. Indien dit niet is gebeurd, wordt de subsidie met 5% gekort.

Nieuw: De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer gekoppeld aan de NOW

Op dit moment telt wat de ondernemer ontvangt op grond van de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten, mee als omzet voor de NOW. Dat heeft gevolgen voor de vaststelling van de hoogte van de NOW-subsidie en kan ertoe leiden dat ondernemers worden geconfronteerd met een terugvordering. Om die reden heeft het kabinet ervoor gekozen om de TVL vanaf de ingang van NOW 3 (oktober 2020) uit te zonderen van het omzetbegrip. Daardoor kan de definitieve subsidie uiteindelijk hoger uitpakken. Het effect hiervan zal voor het eerst worden gezien bij de vaststellingen van de NOW 3 loonsubsidies, die vanaf het najaar van 2021 tot medio 2022 kunnen worden aangevraagd. Let wel, het geldt dus niet voor de NOW 1 en NOW 2 vaststellingen.

Let op: als je TVL hebt ontvangen en daarom geen NOW hebt aangevraagd in de vierde aanvraagperiode, dus over de periode januari, februari en maart 2021, kan je mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dat kan tot en met 16 juli 2021. Je kunt hierover bellen met de UWV telefoon NOW.

Aanvraagtermijn NOW 4

Het is nog niet bekend wanneer de subsidie voor NOW 4 kan worden aangevraagd. Houd hiervoor ook de website van het UWV in de gaten. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dat zelf ook op onze website opnemen.

Heb je vragen over de NOW 4? Wil je sparren over jouw situatie? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.