Versoberingen NOW-3 van de baan

Kenmerkend voor de NOW-regeling is de onderverdeling in tijdvakken waarbij de financiële steun geleidelijk per tijdvak zal worden afgebouwd. Door de aanhoudende impact van het coronavirus, worden de eerder aangekondigde versoberingen voor het vijfde tijdvak toch niet doorgevoerd!

De NOW-3: hoe werkt deze regeling ook alweer?

In september schreven wij een blog over hoe de NOW-3 eruit zou zien. De NOW-3 regeling voorziet in een aantal aanpassingen ten opzichte van eerdere NOW-regelingen. Over deze aanpassingen schreven wij dit blog >

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van de overheidsmaatregelen en het coronavirus te kampen krijgen met een substantieel omzetverlies. Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de loonkosten. De NOW-3 geldt van 1 oktober 2020 tot en met juni 2021, dus 9 maanden in totaal. Die 9 maanden zijn onderverdeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden (te weten het derde, vierde en vijfde tijdvak). Kenmerkend voor de NOW-3 is dat de financiële steun geleidelijk per tijdvak zal worden afgebouwd.

In december plaatsten wij een blog (lees deze hier) waarin geschreven is dat er in het vierde tijdvak nog geen afbouw zou komen van de NOW. Om in aanmerking te komen voor subsidie in het vijfde tijdvak zou vanaf april 2021 wel een versobering worden doorgevoerd. Het verwachte omzetverlies zou dan geen 20%, maar 30% moeten zijn. De maximale vergoeding van de loonkosten zou dan van 80% naar 60% zakken.

Versoberingen vijfde tijdvak van de baan

Het vijfde tijdvak loopt vanaf april 2021 tot en met juni 2021. Het kabinet heeft op donderdag 21 januari 2021 aangekondigd dat de versoberingen voor het vijfde tijdvak van de baan zijn. Het coronavirus heeft aanhoudend impact op de samenleving en op de economie. Steun blijft van belang om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en om werkgever zoveel mogelijk te helpen in deze moeilijke periode in de hoop dat de situatie tegen de zomer rooskleuriger is dan nu.

Wat betekent dit?

  • Het minimale omzetverlies blijft 20%.
  • De maximale tegemoetkoming in de loonkosten zal verhoogd worden van 80% naar 85% (als referentiemaand geldt hiervoor juni 2020).
  • De loonsom mag ten opzichte van juni 2020 met 10% dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de hoogte van de subsidie.
  • Als een werkgever een NOW3-subsidie aanvraagt, is hij verplicht om zich in te spannen om met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. In het geval van bedrijfseconomisch ontslag, dient de werkgever hierover contact te leggen met UWV. Indien dit niet is gebeurd, wordt de subsidie met 5% gekort.

De subsidie voor het vierde tijdvak kan aangevraagd worden van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. Voor de aanvraag van de subsidie over het vijfde tijdvak wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei en 13 juni 2021.

Heb je vragen over de wijzigingen in de NOW-regeling? Wil je sparren over jouw situatie? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.