Nieuwe Governancecode Zorg 2022

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Governancecode Zorg 2022 gelden. Inmiddels hebben de ledenvergaderingen van de brancheorganisaties in de zorg (ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) ingestemd met de geactualiseerde code.

De afgelopen tijd is er veel veranderd binnen de gezondheidszorg. Nieuwe wetten hebben hun intrede gedaan, maar ook kennis, opvattingen en verwachtingen rondom goed bestuur en toezicht zijn veranderd. Naar aanleiding van wetswijzigingen (waaronder de Wtza), de evaluatie van de code en adviezen van de BoZ Governance innovatie- en adviescommissie is de vernieuwde versie van de code ontstaan.

Relevante onderdelen in de nieuwe code zijn:

  • Belangenverstrengeling: wijziging van de bestaande bepalingen over belangenverstrengeling. Deze nieuwe regeling lijkt veel op de tegenstrijdig belangregeling in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), maar is niet helemaal gelijk;
  • Governance in samenwerkingsverbanden: de brancheorganisaties in de zorg gaan er vanuit dat de principes van de Code ook doorwerken in de samenwerkingsverbanden die de zorgorganisaties aangaat;
  • Medezeggenschap van zorgprofessionals; de zorgorganisatie dient randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden te scheppen.

De nieuwe, geactualiseerde code van 2022 kan je hier in zijn geheel teruglezen. Benieuwd naar de wijzigingen in deze nieuwe code ten opzichte van de code van 2017? Klik dan hier voor het document waarin alle wijzigingen zichtbaar zijn.