4 klantvragen over het voorkomen van een faillissement

Onze collega Rick van Betten (advocaat en partner) spreekt dagelijks ondernemers. Ondernemers die zich in deze tijden steeds vaker afvragen of, na overheidssteun, een faillissement nog wel te voorkomen is...

Wij leggen 4 klantvragen aan hem voor.

1.Rick, jij spreekt dagelijks veel ondernemers. Wat is de meest voorkomende vraag gerelateerd aan de coronacrisis?

Rick: 'De vragen die wij krijgen zijn uiteenlopend en wisselend per branche. In de (hardst) getroffen sectoren krijg ik de meeste vragen op het gebied van uitstel van betaling en de mogelijkheid van het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers. Daarbij komt ook geregeld eerst de vraag aan de orde of het faillissement van de onderneming moet worden aangevraagd of dat er op andere wijze een reorganisatie kan worden doorgevoerd.'

Is een reorganisatie in deze tijd nog wel een optie?

'Er wordt ten onrechte gedacht dat een faillissementsaanvraag de enige uitweg is bij betalingsproblemen. Gelukkig zijn er nog veel andere mogelijkheden die onderzocht kunnen worden, waardoor in bepaalde gevallen een faillissement zelfs voorkomen kan worden.'

2.Kan je ons meenemen in de door jou (en je collega’s) meest gegeven adviezen aan ondernemers die in een lastige situatie (door de coronacrisis) verkeren?

'Bij ontstane betalingsproblemen is ons eerste advies om in gesprek te gaan én te blijven met je schuldeisers. Dat voorkomt onverwachte acties van schuldeisers zoals een beslaglegging of zelfs een faillissementsaanvraag. Als dergelijke maatregelen zijn getroffen wordt het een stuk lastiger om tot een oplossing te komen. De verhoudingen staan dan meestal al op scherp.

Wij hebben tijdens de coronapandemie al verschillende keren met succes betalingsregelingen met schuldeisers kunnen treffen voor ondernemers. Dat was in die gevallen mogelijk doordat wij in gesprek zijn gegaan met de schuldeisers en de verschillende scenario’s hebben geschetst. Je ziet dat schuldeisers over het algemeen bereid zijn om mee te denken over een oplossing. Er is meestal begrip voor de ontstane situatie.

Tot nu toe gebeurt dat overigens veelal op informele basis. In bepaalde gevallen kan het ook zinvol zijn om een beroep te doen op de WHOA-procedure (zie het gepubliceerde stappenplan over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord) of op de mogelijkheid om uitstel van betaling te krijgen. Daarover hebben wij inmiddels de eerste adviesverzoeken binnengekregen en dat zullen we op korte termijn ook in de praktijk gaan toepassen. Ik denk dat het voor bepaalde ondernemers een goed alternatief kan bieden.'

3.Veel bedrijven staan nog overeind door steun vanuit de overheid. Is een faillissement daarna überhaupt nog te voorkomen?

'Op dit moment heeft de steun van de overheid ervoor gezorgd dat er minder bedrijven failliet zijn verklaard. Het CBS liet in januari weten dat het aantal faillissementen in 2020 het laagste aantal was in 20 jaar. Als een bedrijf het vóór de coronapandemie al lastig had en de overheidssteun valt weg, dan zal het voorkomen van een faillissement in veel gevallen moeilijk worden denk ik.'

Is er dan echt niets meer mogelijk?

'In die situaties zal moeten onderzocht wat de overlevingskans is als er een reorganisatie wordt doorgevoerd en eventueel een regeling wordt bereikt met de schuldeisers. Die regeling zal kunnen bestaan uit een uitstel van betaling of uit een sanering van de schulden (bijvoorbeeld op basis van de WHOA). Als er overlevingskans is en de reorganisatie en/of regeling slaagt, dan kan een faillissement nog best voorkomen worden.'

4.Wat kan een bedrijf in zwaar weer (door de coronacrisis) nu nog zelf doen om verbetering te realiseren?

'Het ligt misschien voor de hand, maar wacht bij betalingsproblemen niet af en neem initiatief. Breng alle schulden in kaart en inventariseer de mogelijkheid van betalingsuitstel. Onderzoek daarbij wat je nog wél zou kunnen doen en bespreek dat met je schuldeisers.'

Ook een vraag voor Rick?

Wil jij Rick, of één van zijn collega's, ook een vraag stellen of eens van gedachten wisselen over jouw specifieke situatie? Benader Rick van Betten rechtstreeks of neemt contact met ons op, wij denken graag mee.