Wanneer vraag je een faillissement aan?

Voor iedere ondernemer is het van groot belang dat je bedrijf financieel gezond is. Wanneer het financieel slechter gaat met je bedrijf en je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, is een faillissement nagenoeg onvermijdelijk. In deze blog lees je wanneer je een faillissement moet aanvragen, hoe lang deze procedure duurt én lees je wanneer je failliet bent verklaard.

Wanneer vraag je een (eigen) faillissement aan?

Een gezond bedrijf houdt in dat de waarde van de bezittingen hoger zijn dan het totaal van de schulden. Ook moet de schuldenaar over voldoende liquide middelen beschikken om aan zijn opeisbare schulden te voldoen. Een bedrijf die in zwaar weer verkeert waardoor er niet meer aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden en geen vooruitzicht op verbetering is, kan bij de rechtbank het eigen faillissement aanvragen.

Ook is het mogelijk dat een schuldeiser het faillissement aanvraagt wanneer de schuldenaar niet aan de betalingsverplichting voldoet. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de verplichting of tot een betalingsregeling te komen.

Hoe lang duurt een faillissementsaanvraag?

Allereerst is het mogelijk dat door een schuldeiser een faillissement wordt aangevraagd. In dat geval wordt de aanvraag door een advocaat ingediend door middel van een verzoekschrift. De faillissementsaanvraag wordt ingediend bij de rechtbank waar het bedrijf gevestigd is. De aangifte tot faillietverklaring wordt zoals de wet dat zegt ‘met de meeste spoed’ door de rechtbank in de raadkamer behandeld. De rechter zal een dag en een tijdstip bepalen waarop de aanvraag ter zitting zal worden behandeld.

Vervolgens zal de schuldenaar door de rechtbank worden opgeroepen om op de zitting te verschijnen. De behandeling van de faillissementsaanvraag duurt enkele weken. Maar de aanvraag kan, wanneer bijvoorbeeld wordt onderhandeld over betaling van de vordering, worden uitgesteld tot maximaal 8 weken en kan tijdens de zitting nog worden ingetrokken.

Daarnaast is het mogelijk dat een ondernemer een eigen faillissement bij de rechtbank aanvraagt. In dat geval is het niet verplicht een advocaat in te schakelen. Bij een eigen aangifte tot faillietverklaring zal het verzoek sneller worden behandeld. Er kan namelijk meestal worden afgezien van een zitting, waardoor een uitspraak al binnen een week mogelijk is.

Wanneer ben je failliet verklaard?

Voor de faillietverklaring is vereist dat summierlijk blijkt van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Indien een schuldeiser het verzoek doet, moet dit bovendien summierlijk van zijn vorderingsrecht blijken. ‘Summierlijk blijken’ betekent dat zowel de toestand als de vordering na een kort eenvoudig onderzoek moet blijken. De rechter mag namelijk niet in het midden laten of de verzoekende schuldeiser ten tijde van de faillietverklaring een vordering heeft op de schuldenaar.

Een schuldenaar verkeert in ‘de toestand van te hebben opgehouden te betalen’ indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. Er moet sprake zijn van meerdere schuldeisers (het pluraliteitsvereiste); en
  2. De schuldenaar is opgehouden met betalen.

De rechter zal (in beginsel) slechts beslissen aan de hand van de stukken en tot uitlating waarover aan partijen voldoende gelegenheid is gegeven. Wanneer aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan wordt de faillissementsaanvraag aanvaard en zal er een vonnis tot faillietverklaring volgen.

Vervolgens neemt de curator het bedrijf over en is het aan de curator om ervoor te zorgen dat de bezittingen worden verdeeld tussen de schuldeisers.