Wat te doen bij een faillissement?

Het zijn vaak de eerste vragen die opkomen bij een faillietverklaring: wat moet ik doen bij een faillissement? En… hoe werkt een faillissement eigenlijk?

Een faillissement. Het is een scenario waar (gelukkig) niet veel mensen mee te maken krijgen. Maar als je voor die situatie wordt gesteld dan is het wel fijn om te weten hoe de daaropvolgende periode er uitziet.

In deze blog bespreek ik enkele aandachtspunten van een faillissement, in privé en van een rechtspersoon.

Ik ben failliet verklaard, wat nu?

Vanaf het moment van faillietverklaring gaat de beschikking en het beheer over jouw vermogen of het vermogen van de rechtspersoon over naar de door de rechtbank aangestelde curator. Dat betekent bijvoorbeeld dat je, in privé of in hoedanigheid als bestuurder van de rechtspersoon, geen betalingen meer mag verrichten. De faillietverklaring heeft ook gevolgen voor schuldeisers en hun daaropvolgende positie in het faillissement.

De taak van en samenwerking met de curator

De taak van de curator is in de eerste plaats om alle activa te gelde te maken, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers conform de wettelijke rangregeling. In de tweede plaats houdt de curator zich bezig met het boeken- en rechtmatigheidsonderzoek. De rechter-commissaris houdt toezicht op de vervulling van taak van de curator.

Op grond van de Faillissementswet ben je verplicht (gevraagd en ongevraagd) alle gewenste inlichtingen aan de curator of de rechter-commissaris te verschaffen waarvan je redelijkerwijs kunt weten dat die informatie voor de curator van belang is. Tijdens het faillissement blijf je verder verantwoordelijk voor jouw eigen administratie, en als je bestuurder van de gefailleerde rechtspersoon bent, verantwoordelijk voor de administratie van de gefailleerde rechtspersoon.

Als je in de loop van het faillissement problemen ondervindt in de samenwerking met de curator of het niet eens bent met een beslissing van de curator, is het belangrijk dat je dit eerst met de curator zelf bespreekt. Als je er niet uitkomt met de curator, kun je je wenden tot de rechter-commissaris.

Het einde van een faillissement

Een faillissement kan op 3 manieren eindigen, namelijk door een volledige of gedeeltelijke uitkering aan schuldeisers, door het aanbieden van een faillissementsakkoord aan de schuldeisers, dan wel door opheffing van het faillissement wegens een gebrek aan baten.

In het laatste geval zullen de schulden weer gaan herleven en kunnen schuldeisers opnieuw bij jou of jouw onderneming aankloppen.

Advies of hulp nodig tijdens een faillissement

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen, bijvoorbeeld of je nog een in verzet/beroep kunt tegen de faillietverklaring, over de mogelijkheden van het aanbieden van een faillissementsakkoord of wat voor actie je kunt ondernemen jegens het handelen van de curator, neem dan contact met mij op of met een van onze specialisten.