Wat verandert er in het sociaal zekerheidsrecht?

In dit artikel wordt ingegaan op diverse wijzigingen op het gebied van Sociale Zekerheid, die voor u als werkgever van belang zijn.

Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)

Met deze wet worden bestaande premiekortingen en premievrijstellingen vervangen door lage- inkomensvoordelen en loonkostenvoordelen:

  • Lage-inkomensvoordeel (LIV). Wanneer een werknemer maximaal 125% van het minimumloon verdient, tenminste 1248 verloonde uren per jaar heeft en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, heeft de werkgever recht op een financiële tegemoetkoming. Het voordeel kan oplopen tot € 2.000,- per jaar. Ingangsdatum: 1-1-2017;
  • Loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking wegens ziekte of handicap in dienst nemen. Dit is een vervanging voor de bestaande premiekortingen. Het voordeel kan oplopen tot € 6.000,- per jaar. Ingangsdatum: 1-1-2018.

Uitbreiding no-riskpolis

De no-riskpolis voor mensen die onder de baanafspraak vallen (mensen met een arbeidsbeperking) wordt structureel, dus hij eindigt niet vijf jaar na aanvang dienstverband. Ingangsdatum: 1-1-2017.

Er komt een verlaging van de leeftijd om in aanmerking te komen voor de no-riskpolis die geldt voor oudere werknemers in de eerste vijf jaar van hun dienstverband, direct aansluitend op een periode van WW van tenminste 52 weken. Op dit moment geldt deze no-riskpolis alleen voor werknemers die zijn geboren vóór 8 juli 1954. Die leeftijd wordt verlaagd naar 56 jaar. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Beoogde ingangsdatum: 1-1-2018.

Veranderingen voor de eigenrisicodrager

Per 1-1-2017 heeft u moeten kiezen om of eigenrisicodrager te zijn voor zowel WGA als WGA-flex dan wel in het publieke bestel terug te keren/te blijven. Bij een terugkeer naar het publieke bestel moet u een premie betalen gebaseerd op alle historische WGA-lasten, dus ook die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap. Na een terugkeer naar het publieke bestel kunt u bovendien drie jaar lang niet opnieuw eigenrisicodrager worden.

Het te laat aanvragen van een WIA-uitkering door (ex-)werknemers gaat tot een loonsanctie leiden bij de eigenrisicodrager voor de ZW. De eigenrisicodrager ZW doet er verstandig aan erop toe te zien dat de aanvraag door de (ex-)werknemer ook daadwerkelijk wordt gedaan. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Ingangsdatum: nog niet bekend.

Eigenrisicodragers voor de ZW kunnen voortaan zonder tussenkomst van het UWV een proefplaatsing regelen voor een (ex-)werknemer met een ZW-uitkering. Ingangsdatum: 1-1-2017.

Vervroegde aanvraag IVA ook zonder medewerking van werknemer

Werkgevers hebben er soms belang bij om een werknemer vervroegd te laten keuren voor een IVA-uitkering. Dit kan nu ook zonder medewerking van werknemer. Ingangsdatum: 1-1-2017.

Verhoging minimum jeugdloon

Het minimum jeugdloon voor 21-jarigen en ouder wordt stapsgewijs afgeschaft. Dit houdt in dat per 1-7-2017 de maximum leeftijd voor het jeugdloon 22 jaar wordt en in 2019 wordt dat 21 jaar. De minimum jeugdlonen van jongeren van 18 tot 20 jaar stijgen mee ter voorkoming van te grote inkomensverschillen.

Quotum banenafspraak uitgesteld

In 2015 zijn de Participatiewet en de Wet banenafspraak ingevoerd ter versterking van de arbeidsmarktpositie van arbeidsgehandicapten. Voor werkgevers met 25 werknemers of meer was daarbij de stok achter de deur dat zij forse boetes zouden moeten betalen, wanneer zij te weinig arbeidsgehandicapten in dienst zouden hebben. Omdat de doelstelling voor 2015 ruimschoots is gehaald, wordt de quotumregeling dit jaar nog niet geactiveerd.