Maak van een schuld geen financieel probleem

Bijna iedere ondernemer heeft schulden. Denk aan een lening, een openstaande rekening van een leverancier of rood staan bij de bank. Schulden horen bij ondernemen en daar is niets mis mee. Het wordt wel een probleem als schulden niet volgens afspraak kunnen worden terugbetaald. Dan ontstaan financiële problemen. In zo’n geval is het belangrijk om juridisch advies in te winnen en samen een oplossing te vinden. In deze blog schetsen we de drie stappen naar een oplossing.

Stap 1: Bepaal de oorzaak van de schuld: is het een tijdelijk of een structureel probleem?

Om financiële problemen op te lossen, moet eerst de oorzaak worden achterhaald. Er kunnen allerlei oorzaken zijn en die zijn in grofweg twee categorieën te verdelen: tijdelijke en structurele problemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er (tijdelijk) onvoldoende liquide middelen zijn om de openstaande rekeningen te betalen. Maar het kan ook zijn dat de kosten structureel te hoog zijn, of dat de omzet al langere tijd terugloopt, doordat er minder werk is.

Stap 2: Bepaal de levensvatbaarheid van het bedrijf: is het raadzaam om door te gaan?

Is de oorzaak bekend, dan kunt u de levensvatbaarheid van de onderneming inschatten. Als de onderneming levensvatbaar is, zijn er verschillende oplossingen. Rechtstreekse oplossingen voor het tekort aan geld zijn bijvoorbeeld nieuwe financiering aantrekken of afspraken maken met schuldeisers. Een oplossing die te maken heeft met de bedrijfsvoering, kan bijvoorbeeld zijn afscheid nemen van de verlieslatende onderdelen van het bedrijf.

Indien de onderneming niet levensvatbaar is, is beëindiging de beste manier om te voorkomen dat de financiële problemen verder oplopen. Een zorgvuldige afwikkeling van de onderneming is van groot belang. Dit kan onder andere via een (turbo)liquidatie, een liquidatieakkoord of een faillissement.

Stap 3: Voorkom aansprakelijkheid: wordt door de bestuurder goed gehandeld?

Als een onderneming kampt met financiële problemen, is het van belang om zo snel mogelijk advies in te winnen. Ook vanwege de mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder in kwestie. Schulden lossen zich niet vanzelf op en met de belangen van schuldeisers moet rekening worden gehouden. Voorkom dat schulden tot persoonlijke aansprakelijkheid leiden. Een bestuurder kan namelijk persoonlijk worden aangesproken als benadelende handelingen zijn verricht.

Heeft uw onderneming financiële problemen, neem dan contact op met onze specialisten op het gebied van insolventierecht en faillissementsrecht, te bereiken via onze vestigingen Zwolle (038) 427 20 20, Apeldoorn (055) 526 20 20 en Heerenveen (0513) 433 433. Wij helpen bij het vinden van een oplossing.

Lees ook: Dit zijn uw rechten en plichten, als een contractspartij failliet gaat