Henk de Groot

 • Functie Advocaat / Partner
 • Telefoon (050) 721 06 20
 • E-Mail hj.groot@dommerholt.nl
 • Sinds Advocaat sinds 1976
 • Vestiging Groningen
 • Expertises Arbitrage , Insolventie, faillissementen en business recovery , Ondernemingsrecht & Commerciële contracten

Uitgesproken Henk

Wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers?

"Mijn doel is altijd voor clienten kansen te grijpen en problemen te voorkomen. Als er conflicten zijn wil ik die oplossen. Bij voorkeur door een regeling in der minne, maar als het moet door de strijd aan te gaan. Mijn ervaring als arbiter en als curator komt daarbij goed van pas. Ik focus niet alleen op juridische, maar ook op economische aspecten. De kernvraag daarbij is voor mij altijd: hoe dien ik het belang van de onderneming optimaal?"

Waarom interesseren jouw specifieke praktijkgebieden jou?

"Insolventierecht en ondernemingsrecht zijn de rechtgebieden die bij uitstek vragen om een combinatie van juridische deskundigheid en praktische en maatschappelijke vaardigheden. Daarbij moet je snel kunnen schakelen als dat nodig is. Dat ligt mij en dat komt mij goed van pas, als advocaat, als curator en als arbiter. Op deze rechtgebieden kan ik mijn kennis en ervaring het beste in de praktijk brengen. Daarbij zijn mijn clienten in zaken, partijen in arbitrages en schuldeisers in faillissementen gebaat en dat geeft mij de hoogste graad van voldoening."

Opleiding

 • Nederlands recht, hoofdrichting privaatrecht (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Officiersopleiding (School voor Reserve-Officieren en Kader Infanterie Ermelo)
 • Specialisatie-opleiding Insolventierecht (Grotius Academie Nijmegen)
 • Specialisatie-opleiding Financiele Economie (ORP Erasmus Universiteit Rotterdam)

Nevenfuncties

 • Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
 • Arbiter Ereraad KNMvD
 • Lid Raad van Advies en Toezicht Nederlands Arbitrage Instituut
 • Plv. lid Hof van Discipline
 • Onderzoeker enqueteprocedures Ondernemingskamer
 • Lid Commissie Gedragsregels 2017 van de NOvA
 • Voorzitter/secretaris Districtscommissie Noord Fonds 1815
 • Voorzitter Groninger Museum Salon
 • Lid Toetsingscommissie INSOLAD

Netwerken

 • Lionsclub Groningen Pronkjewail
 • Insolad
 • Insolad Europe
 • Nederlandse Juristen Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Juridisch Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio
 • Commerciële Club Groningen